คำคมสามก๊ก โดย KenForever (thaisamkok.com)

ชุด 1

 • อันผู้มีสติปัญญานั้น
  ถ้าจะคิดสิ่งใดก็กว้างขวางโอบอ้อมอารี
  อุปมาเหมือนกับว่า
  บุคคลกลืนแก้วอันเป็นทิพย์ไว้ในท้อง
  ถ้าไปสถานที่ใดถึงเวลาค่ำมืด
  ก็เล็ดลอดสว่างไปด้วยรัศมีแห่งแก้วนั้น
  ถ้าคิดสิ่งใดก็รู้จักทีหนัก ทีเบาได้
  รู้จักยักย้ายถ่ายเทมิให้ผู้ใดล่วงรู้ถึง
  จึงจะนับได้ว่า ผู้นั้นเป็นผู้มีสติปัญญาลึกซึ้ง
 • ผู้นำที่แท้จริง
  ไม่กระหายที่จะเป็นหัวหน้า
  ไม่แสวงหาลูกน้อง
  แต่เมื่อคราวได้เป็น ก็รับภาระอย่างอาจหาญ
 • ลูกผู้ชายแม้จะต้องตาย
  เพราะเหตุต้องสนองบุญคุณ
  ถึงจะตายสักกี่ครั้งก็ไม่น่าเสียดาย
 • คิดผิดก่อให้เกิดการกระทำผิด
  การกระทำผิดได้ครั้งหนึ่ง
  ทำให้กระทำผิดครั้งที่สองและครั้งที่สาม
  ความผิดครั้งที่สามก่อความผิดครั้งต่อๆไป
  คนที่กระทำผิดเพียงครั้งแรกๆ
  ได้ชื่อว่าคนทำผิด
  แต่คนที่กระทำผิดครั้งต่อๆมาชื่อว่าคนเลว
 • ความคิดและการกระทำ
  คิดการสิ่งใด
  ไม่ใฝ่หาผู้มีสติปัญญาร่วมคิดด้วย
  การนั้นจะสำเร็จได้อย่างไร
 • ลูกผู้ชายใจเด็ด
  ยามเสียทีต้องไม่เป็นทุกข์
  ยามจะได้อย่ายินดีปรีดามากนัก
 • มังกร ถึงอย่างไรๆก็น่าเกรงกลัว
  แต่มังกรที่ยู่ในหนองน้ำตื้นๆ
  ไม่แสดงพิษสงมากเท่าไร
  มังกรที่อยู่ในทะเลใหญ่น้ำลึกนี่ซิ
  ยากที่จะกำจัดได้ยากที่จะกำจัดลงได้ง่ายๆ
 • คบคนมีสติปัญญายิ่งคบก็ยิ่งได้
  คบคนหลักแหลมยิ่งคบก็ยิ่งเฉลียวฉลาด
  เปรียบเสมือนยิ่งพบทางสว่างของชีวิต
 • นกยังมีกิ่งไม้ให้จับ
  เกิดมาเป็นคนไม่มีที่อยู่
  มันน่าอดสูนัก สู้นกก็ไม่ได้
 • ผู้มีสติปัญญามาก
  ควรสั่งสอนผู้มีสติปัญญาน้อย
  ผู้ที่แข็งแรงควรเป็นที่พึ่งพาของผู้อ่อนแอ
  ผู้มั่งมีควรจะช่วยเหลือผู้ยากไร้
  สังคมจึงจะเป็นปกติสุข
 • แม้เราก็เป็นคนเดินดิน
  เขาก็เป็นคนเดินดินเหมือนกัน
  ไม่มีใครเขาเหาะได้ แล้วจะต้องเกรงกลัวอะไร
 • อยู่กับผู้มีสติปัญญา
  เหมือนอยู่ที่มืดมีผู้นำมาให้ถึงที่สว่าง
 • อยากเป็นผู้นำ ต้องปฏิญาณตนได้ว่า
  จักอำนวยประโยชน์สุขแก่มวลราษฎรให้จงได้
 • ลูกผู้ชายเมื่อบ้านเมืองมีปัญหา
  อย่าเอาแต่ทอดถอนใจ ควรคิดเข้าแก้ไข
  ช่วยทำนุบำรุงแผ่นดินให้เจริญ
 • ผู้หวังทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม
  พึงระวังคำเยินยอและลาภสักการะ

ชุด 2

 • ความดีและความชั่ว
  สัตว์ไม่ทำร้ายสัตว์ทุกตัว
  ถ้าคนทำร้ายคนได้ไม่เลือกหน้า
  คนนั้นเลวกว่าสัตว์
 • ผู้มีความรอบรู้ มีฝีมือ มีความกล้าหาญ
  นับว่าเป็นคนสำคัญของแผ่นดิน
  ในยุคสมัยหนึ่งก็ใช่ว่าจะมีมากมาย
  ควรจะรักษาตัวไว้ในทางธรรม
  พึงดำเนินชีวิตอย่าให้ตกต่ำ
  อย่าใช้อารมณ์ตัดสินใจเหตุการณ์
  บ้านเมืองยังต้องการคนอย่างท่านช่วยแก้ไข
  ขอให้ท่านคิดการทำนุบำรุงแผ่นดิน
  บำรุงชาติบ้านเมืองให้เกิดความร่วมเย็นเถิด
  ผู้คนจักสรรเสริญท่านตลอดกาล
 • บ่าวที่ดี
  ย่อมรับใช้นายถวายชีวิต
  จงรักภักดีต่อนายมั่นคง
  ยามนายสุขก็พลอยสบายใจด้วย
  ยามนายทุกข์ก็ร้อนรนกายใจ
  ส่วนนายที่ดีย่อมดูแลบ่าวให้สุขสบาย
  รักษาบ่าวให้ปลอดภัย รักบ่าวเหมือนบุตรของตน
 • เป็นธรรมดาของแผ่นดิน
  ที่มีแต่ความสงบสุขมานาน
  จนระเริงหลงสุขกลับทำสิ่งชั่วร้ายของผู้คน
  ความทุกข์เดือนร้อนก็จะคืบคลานมาเป็นเบื้องต้น
  แล้วกลายมาเป็นประวัติศาสตร์อันชั่วร้ายของมนุษยชาติ
 • ชีวิตควรรักษาไว้ทำประโยชน์
  เมื่อยังไม่สมควรตาย ก็อย่าเร่งตายไป
  ต่อให้ถึงที่ตาย หรือถึงคราวตายเสียก่อน
  แล้วค่อยตายจึงเหมาะสม
 • ทหารเลวหาง่าย
  อันทหารเอกนั้นหายาก
 • เป็นคนดีมีศีลธรรม
  คบค้าสมาคมกับโจรผู้ร้าย
  ใครเขาจะเชื่อถือว่าดี
  หลักทั่วไปมีว่า
  คนดีไปสู่คนดี คนชั่วไปหาคนชั่ว
 • เกิดเป็นคนในแผ่นดิน
  ถ้าเอาแต่พิเคราะห์เห็นผู้ใดมีบุญวาสนามาก
  ก็เข้าไปนอบน้อมเป็นข้าด้วยหวังสุขสบาย
  โดยไม่พิจารณาถึงผิดถูกชั่วดี
  จะมีค่าแห่งความเป็นคนที่ตรงไหน
 • ทันทีที่ความแค้นคลุ้มคลั่ง
  ความคิดยับยั้งก็มักหลีกหนีหายไป
 • ความแค้นที่ใหญ่หลวง
  ทำให้คนมือมัว
  เห็นแต่การทำลายไม่เห็นการสร้างสรรค์
 • ชีวิตใครๆก็รักและหวงแหน
  แต่สิ่งที่เหนือชีวิตนั้นคือธรรม
  ถ้าจะรักชีวิตก็จงรักความเป็นธรรมด้วย
 • บ่าวรับใช้
  บ่าวพึงทำกิจโดยเปิดเผย
  อย่าให้นายสงสัยว่ามีพิรุธได้
  หาไม่แล้วจะมีอันตรายเป็นแม่นมั่น
 • เกิดเป็นคน ต้องรู้จักอ่อนน้อม
  บางครั้งก็ต้องรู้จักยอม เพื่อรักษาชีวิตไว้
  สำหรับทำดีที่ดียิ่งกว่า
  ระวัง! อย่าหักด้ามพร้าด้วยเข่า
 • เป็นบ่าวหากนายใช้ต้องทำ
  เมื่ออยู่ในวิสัยที่สามารถจะกระทำได้
 • เกิดเป็นชายชาติทหาร
  มีหรือจะคิดกลัวการสงคราม
  คิดเป็นนักการเมือง
  ก็ไม่ควรกลัวการสาดโคลน


ชุด 3

 • ธรรมดาพี่น้องกัน
  ก็เหมือนหนึ่งแขนซ้ายแขนขวา
  การตัดแขนซ้ายขวานั้นย่อมไม่ควร
  ถ้าท่านทำร้ายพี่น้องก็เหมือนทำร้ายตัวเอง
  ผู้ที่ทำร้ายตัวเองได้ ใครเขาจะคบหาสมาคม
 • อันการสงคราม
  ใช่ว่ามีทหารมากจึงจะได้ชัยชนะหามิได้
  แม้มีกำลังน้อยแต่มากความสามารถ
  รู้กลวิธี ชำนาญการรบกว่าก็อาจได้ชัยชนะ
  ประมาณตนให้ดีเสียก่อนสู้กับข้าศึก
  รู้ว่าแพ้ก็อย่าเข้าต่อกร หากรู้ว่าชนะจึงค่อยสู้
 • แผ่นดินและบ้านเมือง
  แผ่นดินกว้างใหญ่ไพศาล
  บ้านเมืองมีผู้คนมากหลาย
  ไฉนจะค้นหาผู้มีสติปัญญกล้าหาญไม่ได้
 • ผู้นำและผู้ปกครอง
  ถ้าผู้ปกครองไม่เบียดเบียนราษฎร
  งดเว้นภาษีค่าธรรมเนียมเมื่อราษฎรขัดสน
  ปวงราษฎรไหนเลยจะไม่รัก
 • ความชอบโกหกหลอกลวง
  ความชอบฟุ่มเฟือย-สุรุ่ยสุร่าย
  ความเป็นผู้ไม่รู้จักอุดมการณ์
  ความชอบเล่นการพนั้นขันต่อ
  ความชอบดุร้ายป่าเถื่อน
  ความเป็นผู้ไม่มีหลักการตัดสินใจ
  ความชอบอิจฉาริษยา
  ความชอบโมโหพยาบาท
 • ชีวิตในยุทธจักร
  ยากนักจะเป็นตัวของตัวเอง
 • ผู้ปรารถนาครองเมือง
  ต้องรู้จักเกลี้ยกล่อมบุคคลให้เลื่อมใส
  มีวิธีจูงใจผู้คนให้คล้อยตาม
  สามารถชักชวนผู้คนให้ร่วมเป็นพวก
  จึงจะสำเร็จในอำนาจ


ชุด 4

 • การสงครามถ้าทหารมาก
  จะลวงเอาชัยชนะข้าศึก
  ก็ทำเงียบสงบไว้ดูมีทหารน้อยลวงเอาให้ข้าศึกไว้ใจ
  ถ้าทหารน้อย
  เห็นจะทำการเอาชัยชนะไม่ได้ก็ทำดุจทหารมาก
  หวังจะให้ข้าศึกคร้ามมิให้ยกเข้าหักโหมได้
 • ก่อนตายจากโลกนี้
  อย่าลืมหนี้ อย่าลืมบุญคุณ
  ที่ต้องทดแทน
  และอย่างลืมความแค้นที่ต้องให้อภัย
 • ทั้งลูกทั้งเมียใครๆก็รัก
  แต่ชาติบ้านเมืองก็ต้องรักด้วย
  ไม่มีชาติบ้านเมืองแล้วเราจะอยู่กันอย่างไร
 • อย่าสร้างทุกข์ให้กับตัว
  อย่าสร้างชั่วให้แผ่นดิน
 • เกิดมาแล้วต้องตาย
  แต่ทว่าก่อนตายควรคิดให้ดี
  จะตายอย่างมีคุณค่าหรือหมากลางถนน
 • เป็นพ่อแม่คน
  ทั้งมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด
  แต่ไม่อบรมสั้งสอนลูก
  ปล่อยเหมือนหมูและกระบือ จะใช้ได้ที่ไหน
 • ตายเสียในการต่อสู้
  ดีกว่าอยู่อย่างพ่ายแพ้

_____________________________________________________
Cr: thaisamkok.com

Advertisements

One response »

 1. pornpimol083kokgoi พูดว่า:

  เราชอบเรื่องสามก๊ก เพราะเป้นเรื่องที่น่าสนใจและสับซ่อนให้น่าค้นหา แบะมีการพลิกล็อกได้เสมอ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s